UniSolution
UniSolution er en 5 år gammel virksomhed der arbejder med innovation og nytænk-ning indenfor oplevelses-økonomien.

Vi beskæftiger os med de nye verdener som 3D teknologien åbner op for.

Vi laver strategisk markedsføring for virk-somheder der ønsker at etablere sig i de nye 3D verdener - Web 3.0

Vision
UniSolution vil sørge for at kunderne får del i væksten af oplevelsesøkonomien igennem virtuelle produkter på nettet.

UniSolution vil skabe forbindelsen mellem reallife og det virtuelle univers, så det bliver naturligt og nemt for brugerne (virksomhederne og kunderne) at anvende de nye teknologier.

Mission
UniSolution skal udvikle nye produkter og være på forkant med de teknologiske muligheder og anvendelsen af disse.

UniSolution skal stå for kvalitet og troværdighed, og vores ydelser og løsninger skal være karakteriseret af kreativitet og være visionær/trendsætter.

Vi vil have etik og moral i højsæde – være ikke religiøs, upartisk og upolitisk.